Linda Jakobsson

Ordförande

Carina Lundström

vice Ordförande

Britt-Marie Malm

Kassör

Linda Eliasson

Ledamot

Mari Axelsson

Ledamot

Rikard Fräki

Ledamot

Sven-Erik Björne

Ledamot, digitalt ansvarig

Max Malm

Ledamot

Är mest engagerad i pojkar och mäns möjlighet att bli sedda, samt generella brukarrättsfrågor med tonvikt på individens rättigheter.