Attention Skellefteå är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Under beteckningen NPF ryms diagnoser som ADHD, Autismspektrumtillstånd (AST ,Asperger), Tourettes syndrom, språkstörning syndrom. Allt du vill veta om NPF kan du hitta på Riksförbundet Attentions hemsida.

Vår ambition är att inom vårt närområde ta till vara våra medlemmars intressen och ge möjlighet till stöd och samvaro. Vi vill sprida information och kunskap om dessa funktionsnedsättningar till så många människor som möjligt.

Har du frågor, eller vill meddela vår förening något så är du välkommen att kontakta oss på info@skelleftea.attention.se (OBS! Vi har ny e-postadress)